โฆษณา

MyBanner

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ทำถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนกันดีไหม


          เศษถ่านชิ้นเล็กๆ โดยปรกติจะไม่สะดวกในการนำไปทำเป็นเชื้อเพลิง ส่วนใหญ่จะถูกนำไปทิ้งไม่ได้ประโยชน์ใดๆ


จริงๆ แล้วเศษถ่านเล็กๆ นี้สามารถใช้เติมลงในดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เป็นวัสดุในการปรับปรุงบำรุงดินที่ดีที่สุดในโลก ที่บ้านผู้เขียนมีกิจกรรมที่ทำให้เกิดผงถ่านชิ้นเล็กๆ อยู่หลายอย่างเช่น เผาเศษไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในสวน หรือการกลั่นน้ำมันจากขยะพลาสติก เนื่องจากเตาที่ใช้ต้มกลั่นน้ำมันเป็นเตาชีวมวล ซึ่งผลพลอยได้ของเตาชีวมวลคือถ่านชิ้นเล็กๆ ดังรูปข้างต้น

อุปกรณ์ที่ใช้ทำถ่านอัดแท่ง

เรื่องราวที่เราจะคุยกันในครั้งนี้ จะเป็นเรื่องของการนำเศษถ่านชิ้นเล็กๆ นี้มาทำเป็นถ่านอัดแท่งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มในครัวเรือน ซึ่งอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้ทำถ่านอัดแท่งเป็นอุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีส่วนประกอบดังนี้


  1. โครงอุปกรณ์ยิงกาวหลอด
  2. ท่อ พีวีซี ขนาดท่อนิ้วครึ่ง ยาว 10 ..
  3. น็อตตัวผู้ขนาดยาวกว่า 10 ..
  4. แผ่นพลาสติกกลม เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ นิ้วครึ่ง หรือพอใส่ในท่อพีวีซีได้ และเจาะรูตรงกลางพอให้ก้านน็อตสอดเข้าไปได้ จำนวน 2 ชิ้นสำหรับปิดหัวปิดท้ายท่อ


วัสดุทำถ่านอัดแท่ง

  1. เศษถ่านชิ้นเล็กๆ 3 ..
  2. กาวแป้งเปียก (กาวแป้งมัน) พอประมาณ (แป้งมัน 2 ขีด น้ำ 500 ซี.ซี.)


วิธีทำ

การทำถ่านอัดแท่งจะมีขั้นตอนง่ายๆ อยู่ 4 ขั้นตอนคือ
  1. การเตรียมเนื้อถ่าน
  2. การผสมถ่านผงกาวแป้งเปียก
  3. การทำถ่านอัดแท่ง
  4. การตากถ่านอัดแท่ง

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมเนื้อถ่าน

นำเศษถ่านมาตำหรือป่นให้เป็นผง

ขั้นตอนที่ 2 การผสมถ่านผงกับกาวแป้งเปียก

กาวแป้งเปียกที่จะนำมาใช้ทำจากแป้งมันผสมน้ำมากน้อยตามต้องการ (ไม่มีสูตรตายตัว) แล้วนำมาตั้งไฟจนสุกดี ถ้าต้องการให้กาวแป้งเปียกอยู่ได้หลายวัน ให้ใส่สารส้มลงในน้ำแป้งมันเล็กน้อย นำกาวแป้งมันลงในผงถ่านทีละน้อย แล้วคนให้เข้ากัน ลองใช้มือปั้นดู ถ้าผงถ่านจับตัวเป็นก่อนได้ ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้ายังเป็นผงอยู่ให้ใส่กาวแป้งเปียกเพิ่มจนกว่าจะปั้นเป็นก้อนได้

ขั้นตอนที่ 3 การทำถ่านอัดแท่ง

เมื่อผสมกาวแป้งเปียกกับผงถ่านจนได้ที่แล้ว เราจะนำมาอัดเป็นแท่งต่อไป โดยใช้อุปกรณ์ที่เตรียมไว้ โดยนำแผ่นพลาสติกกลมที่เตรียมไว้ 1 แผ่นใส่น็อตแล้วเลื่อนมาให้สุดที่หัวน็อต แล้วนำไปใส่เข้าไปในท่อพีวีซีให้แผ่นพลาสติกกลมที่ปลายด้านหนึ่งของท่อพีวีซี
นำถ่านยัดใส่ในท่อพีวีซีจนเต็ม อาจจะใช้ไม้ซีหรือไม้ตะเกียบกระทุ้งช่วยให้เนื้อถ่านแน่นและเต็มท่อพีวีซี
เมื่อยัดถ่านลงในท่อพีวีซีจนเต็ม ให้นำแผ่นพลาสติกกลมอีกชิ้นหนึ่งใส่ที่ก้านน็อตเลื่อนไปจนปิดท่อพีวีซีอีกฝั่งหนึ่ง
นำชุดทำถ่านอัดแท่ง (ท่อพีวีซี) ใส่เข้าไปในเครื่องบีบกาว กดเลื่อนแกนบีบกาวจนพอแน่น จากนั้นนำชุดทำถ่านอัดแท่งออกจากเครื่องบีบกาวเพื่อนำถ่านอัดแท่งที่ทำออกไปตากแดดขั้นตอนที่ 4 การตากถ่านอัดแท่ง

วิธีนำถ่านอัดแท่งออกจากอุปกรณ์อัดถ่าน จะเริ่มจากใช้มือหมุนก้านน็อตให้รอบ แล้วดึงก้อนถ่านออกจากท่อพีวีซี จากนั้นใช้มือจับขอบแผ่นพลาสติกกลมฝั่งที่อยู่หัวน็อตวางให้ด้านที่เป็นเกลียวของน็อตอยู่ด้านล่างแล้วเขย่าเบาๆ ก้อนถ่านอัดแท่งจะค่อยๆ ไหลลงจนพ้นก้านน็อต นำไปตากให้แห้ง ช่วงที่ถ่านยังไม่ได้สีดำของก้อนถ่านอัดแท่งจะติดมือ แต่เมื่อแห้งแล้วจะไม่มีสีดำของถ่านติดมืออีก


ถ่านอัดแท่งที่ได้จะลักษณะที่แกร่งพอสมควร ให้ความร้อนที่แรง และนาน และไม่ค่อยมีควัน 


ข้อควรระวัง

ถ่านอัดแท่งที่ใช้กาวแป้งเปียกเป็นตัวประสาน เมื่อแห้งได้ที่แล้ว ควรเก็บรักษาไว้ไม่ให้ถูกน้ำ เพราะจะทำให้ก้อนถ่านร่อนเป็นผง แต่ก็สามารถนำไปอัดเป็นก้อนถ่านได้อีก

ป้ายโฆษณา a-ads.com

TrafficG Banner Exchange.